HITA Coffee - BREWING METHOD EXPLANATION

COLD BREW 

   Như tên gọi COLD BREW là cách ngâm cà phê trong nước đá. Một số chất trong cà phê, trong đó có hương vị không hấp dẫn , sẽ không được chiết xuất ở nhiệt độ thấp, do đó chỉ để lại "vị tốt" trong tách. Quá trình pha có thể kéo dài từ 8 đến 24 giờ.   


COLD DRIP 

  Tương tự như COLD BREW, COLD DRIP la một cách pha thú vị, sử dựng nước đá nhỏ giọt chậm vào bình chứa cà phê, tạo ra một ly rất trong, nhiểu hương thơm và chua nhẹ  


ICED COFFEE 

    ICED COFFEE là làm lạnh tức thời cà phê sau khi pha. Qúa trình này làm giảm thiểu quá trình oxy hoá, cô đọng hương thơm dễ bay hơi mà chỉ có được khi pha nóng. Hầu hết các cách pha Pour-Over và AEROPRESS có thể sử dụng để làm ICED COFFEE