Yêu thương và trân quý mọi người

Bạn cho đi điều gì, bạn sẽ nhận lại điều đó.
Bạn gieo trồng thứ gì, bạn gặt hái được thứ đó.
Bạn thấy người khác như thế nào, thứ đó vốn tồn tại sẵn ở trong bạn.
Đừng phán xét ai, sẽ không ai phán xét bạn.
Yêu thương và trân quý mọi người đi, họ sẽ yêu thương và trân quý lại bạn.""

< Tử Minh ❤️ >
--------------------------
Hita - lợi ích cho người
www.hitasanti.com - 08.66.484.666