Tư tưởng là nhân, cuộc đời và cảnh ngộ tương hợp với tư tưởng của bạn

Tư tưởng là nhân, cuộc đời và cảnh ngộ tương hợp với tư tưởng của bạn chính là quả. Nhân của bạn sẽ hấp dẫn quả đến, đây chính là trồng dưa được dưa, bạn trồng nhân gì thì sẽ thu hoạch được quả ấy.
(trichdan)
--------------------------
Hita - lợi ích cho người
www.hitasanti.com - 08.66.484.666