HITA | Tấm lòng thiện lương, chân thật

Làm một bông hoa nhỏ, lặng lẽ nở trong ánh ban mai, cho dù không mỹ lệ thì cũng cần có tu dưỡng, cho dù không diễm lệ thì cũng cần có nội hàm. Sự phong phú của sinh mệnh là ở nội tâm sung mãn, điều tốt đẹp của cuộc sống có cội nguồn từ một tấm lòng thiện lương, chân thật.
(trích dẫn)
------------------------
HITA - lợi ích cho người 
Nhang Sạch Lan Toả Tiếng Vười #Vô_Ưu
www.hitasanti.com - 08.66.484.666