Mốt số sản phẩm sáng tạo thay thế đồ nhựa dùng 1 lần trên thế giới

Theo TTXVN