HITA | MỌI THỨ ĐỀU CẦN CÓ THỜI ĐIỂM

Mỗi thời điểm, chúng ta sẽ lại nở một bông Hoa khác nhau trong khu vườn của mình

Ai sống một cuộc đời như thế nào thì đó cũng là lựa chọn của họ, miễn ý thức được mình sống tốt lành, lương thiện, đã là một điều tuyệt vời rồi

Đừng sốt ruột, cũng đừng vội vã, vì mọi thứ đều cần có thời điểm của nó


www.hitasanti.com - 08.66.484.666