HITA | Cà phê organic là gì?


Cà phê hữu cơ  cà phê được sản xuất mà không cần sự trợ giúp của các chất hóa học nhân tạo, chẳng hạn như một số chất phụ gia hoặc một số thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.

Cà phê organic  tassu


Ý nghĩa của hữu cơ

Nhiều yếu tố được cân nhắc khi cà phê được xem xét chứng nhận hữu cơ. Ví dụ, phân bón của trang trại cà phê phải 100% hữu cơ. Một số lựa chọn phân bón hữu cơ bao gồm phân gà, bột cà phê, bocachi và phân ủ tổng hợp . Nếu phân bón vô cơ như nitơ tổng hợp, phốt phát và kali được sử dụng thì cây trồng không thể được chứng nhận hữu cơ.

Tại Hoa Kỳ, cây trồng cà phê hữu cơ được giám sát bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Mặc dù các tiêu chuẩn này không khuyến khích sử dụng hóa chất trên đất trồng trọt trong vòng ba năm trước khi thu hoạch được đề cập, có thể thực hiện miễn giảm. Điều này có nghĩa rằng không phải tất cả các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận của USDA đều không có dư lượng hóa chất.

Trong khi đó, Đạo luật sản xuất thực phẩm hữu cơ năm 1990 (OFPA) tập trung vào sản xuất cà phê sau thu hoạch. OFPA quy định việc sử dụng hóa chất trên sản phẩm và cách thức xử lý hạt cà phê trong suốt quá trình sản xuất. Quy định không nhất thiết nghiêm ngặt; Phó chủ tịch của Ủy ban Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng "Nhãn hữu cơ không phải là tuyên bố về sức khỏe, giá trị dinh dưỡng, hoặc an toàn tổng thể của việc tiêu thụ sản phẩm đó" (Liu 333). 

Tham Khảo Từ Nguồn Wiki