BIẾT ƠN, SỐNG MỘT ĐỜI TRÂN TRỌNG

Vứt một miếng rác, cũng nghĩ ai sẽ dọn.
Đặt hàng sai chỗ, ai sẽ là người sắp xếp.
Bứt một cánh hoa, chẳng ai sẽ hưởng cái đẹp.
Mở miệng nói ngôn từ, liệu có tổn hại ai không.
KHI BIẾT ƠN, SỐNG MỘT ĐỜI TRÂN TRỌNG. ĐÓ LÀ SỰ HUÂN TẬP TU DƯỠNG KHÍ CHẤT MỖI NGÀY.
(Tường Nghiêm)
--------------------------
Hita - lợi ích cho người
www.hitasanti.com - 08.66.484.666
#hita #nhang_sach #nhangthienvouu #nhangthien #nhangsach#nhangthaoduoc #nhangthaomoc #quatang #quatangvouu #vouu#nhangthuocnam #nhangthuocbac #nhangtrilieu